Fire av ti seriøse forhold ender med samlivsbrudd


Det anslås at et samlivsbrudd i gjennomsnitt koster arbeidslivet 120 000 kroner i økt fravær og nedsatt konsentrasjonsevne.
 
SERES gir støtte til å takle de følelsesmessige belastningene et samlivsbrudd medfører og veiledning for de praktiske valgene som må tas. Dermed blir det lettere å komme tilbake til et normalt hverdagsliv.

 

VI I SERES tror PÅ at det er mulig å komme styrket gjennom et samlivsbrudd.

  • Vi tror at alle mennesker har store ressurser i seg selv og vi hjelper gjerne til med å finne dem.
  • Vi tror at mennesker kan endre seg.
  • Vi tror at det er mulig å være lykkelig både som skilt og som gift.
  • Vi tror på enkeltmenneskets evne til å komme seg oppreist gjennom kriser.
  • Vi tror at mennesker kan komme nærmere den de ønsker å være hvis de får litt hjelp på veien.
  • Vi tror på at storfamilien kan leve videre i fred selv om paret velger å skille seg.
 

Lykkelig skilt er et konsept for å hjelpe folk til å ta veloverveide valg i en vanskelig tid. Et samlivsbrudd medfører ofte kaos; ikke bare mentalt og følelsesmessig, men også praktisk, juridisk og økonomisk. Bruddet er sjelden en ren privatsak. Den involverer alltid minst to personer og ofte også barn, nær familie, nære venner og kolleger på arbeidsplassen.

Kriser gir deg en mulighet til å bli bedre kjent med deg selv og til å endre måten du lever på. Dersom du gjør alt for å unngå å kjenne på ubehaget, vil du også gå glipp av muligheten til å gjøre viktige endringer i livet ditt.

Å være lykkelig skilt betyr å finne fred i å være deg selv; å finne en ny helhet i deg selv. Fra dette utgangspunktet kan du finne en ny partner eller velge å leve livet alene. Tør du å bli kjent med deg selv og din egen uro og gi opp troen på at noen andre kan gjøre deg lykkelig?

 

SAMARBEIDSPARTNERE

SERES AS samarbeider med Bjerkan Stav Advokatfirma AS, Brattøra bedriftshelsetjeneste og BEDICO HMS AS

 

Se presseomtale og referanser fra klienter

 

Det finnes ingen snarveier til lykkelig skilt. Kunsten er å unngå blindgater og omveier.

TILSTEDEVÆRELSE · RESPEKT · KOMPETANSE