Generelt
I SERES har vi spisskompetanse på samlivsbrudd, og vi integrerer det emosjonelle og mentale med det juridiske og økonomiske. Vi tar problemene på alvor, men er mer orientert mot løsninger enn mot problemer. Opplegget tilpasses alltid der klienten er her og nå, og vi bruker aktive lytteteknikker og åpnende spørsmål.

Systemisk perspektiv
Vi ser alltid på individet i en større sammenheng og bruker fortrinnsvis metoder fra familie- og organisasjonskonstellasjoner og systemisk forståelse. I praksis bruker vi enkle trefigurer som kan representere familie, kolleger eller særskilte utfordringer. Klienten velger figurer og setter dem opp i forhold til hverandre. Ved å zoome ut og få et overblikk over situasjonen, blir det enklere å se hvordan vi blir påvirket av, og selv påvirker, våre medmennesker. For eksempel kan barn og eventuelt ny partner lettere få den plassen de naturlig skal ha når situasjonen sees litt på avstand.

Krisepsykologi
Et samlivsbrudd er i de fleste tilfeller en tapskrise både for den som blir forlatt og for den som forlater. Vi formidler krisepsykologisk kunnskap og erfaringer om hvilke psykiske og fysiske reaksjoner som normalt oppstår og hvilket forløp en kan forvente. Vi hjelper klienten å se sine egne ressurser og alle ressursene i nettverket av venner, familie, gode kolleger, fastlege m.m.

Vi lærer bort metoder klienten kan bruke for å leve med psykisk smerte, stress og belastninger i hverdagen. Kriser gir også en mulighet til å bli bedre kjent med seg selv og til å endre måten å leve på. Den som gjør alt for å unngå å kjenne på ubehaget, vil også gå glipp av muligheten til å gjøre viktige endringer i livet sitt.

Praktisk veiledning
Det er mange aspekter av et samlivsbrudd. Dersom juridiske og økonomiske problemstillinger ikke løses på en god måte, vil det være en kilde til konflikter og frustrasjon. SERES gir veiledning om rettigheter og plikter og om hvilke lover og regler som gjelder for oppløsning av ekteskap og av samboerskap.

Advokatmekling
Vi anbefaler advokatmekling som en metode for å oppnå rettferdige avtaler som begge parter kan leve godt med. Begge parter går da til samme advokat som er nøytral og ikke tar parti. Se mer under juridisk bistand.