Ingen par tror at de vil få behov for juridisk bistand dersom de skulle gå fra hverandre. Likevel velger flere og flere å få advokathjelp til å dele boet. Selv om man er venner etter et brudd, kan det være greit å ha hjelp fra en som kjenner regelverket og kan sette opp en skriftlig avtale. Et rettferdig og fornuftig økonomisk oppgjør gjør det lettere for begge parter å leve videre etter bruddet, og det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal dele.

Det er lett å være etterpåklok.

Vi vet jo at alle par burde ha ektepakt eller samboeravtale, men sannheten er at de færreste av oss har det. Vi vet at alle økonomiske avtaler mellom et par burde skrives ned, men sannheten er at de fleste slike avtaler ikke diskuteres muntlig en gang. Det er jo underforstått hvem som eier hva og hva som skal skje med tingen ved et eventuelt brudd. Og så lenge man er sammen er det jo lett å være enig om dette. Det er først når deling av boet er en realitet at uenighetene kommer til overflaten. Advokaten kan hjelpe dere å bli enige og sette opp en god avtale. Dersom dere begge har tillit til advokaten, er det ingenting i veien for å bruke samme advokat og dele kostnaden.

Advokatmekling

Det beste er alltid å bli enig. Gjennom advokatmekling kan man diskutere uenighetene og løse problemer sammen. Går man rettens vei vil én part vinne og én part tape. Ved advokatmekling kan begge parter vinne på hver sine punkter.  Særlig hvis man har barn er det viktig å kunne samarbeide etter bruddet. En fremforhandlet avtale som begge parter inngår frivillig vil alltid være å foretrekke fremfor en dom. Advokaten fungerer som meklingsmann og opplyser om de juridiske konsekvensene av det som avtales. Partene bestemmer selv rammene for hva som skal diskuteres, og advokaten hjelper til med å holde diskusjonene saklig. Advokatmekling koster som regel 1/10 av hva det koster en part å fremme en sak for retten. Deler man utgiften til advokatmekling, er det snakk om 1/20. Vil du vite mer om advokatmekling? Besøk Advokatforeningen sine sider.