SERES hjelper bedrifter å ta vare på medarbeidere som går gjennom samlivsbrudd slik at sykefraværet blir minst mulig. Vi gir støtte og veiledning for å kunne takle tanker og følelser og ta riktige juridiske og økonomiske valg. Dermed kan medarbeideren raskere konsentrere seg om jobben igjen. SERES har spisskompetanse på samlivsbrudd og er et supplement til bedriftshelsetjenesten og bedriftens eget HMS/HR-team.

  • Vi jobber konkret og målrettet
  • Arbeidsevnen kommer hurtigere tilbake
  • Ledere og andre kolleger skjermes

Med et årlig abonnement betaler bedriften for 13 timer og får 20 timer, derav to timer juridisk rådgivning. Timene kan fordeles på flere medarbeidere. Abonnement gir enkel administrasjon av innkjøpet, time på dagen når behovet oppstår og enklere for medarbeideren å søke hjelp.

Alternativt tilbyr vi en pakke på åtte timer som faktureres ved bestilling. Pakken inkluderer en time med juridisk rådgivning.

Enkelttimer kan også faktureres etter behov.


Andre tjenester
Vi holder gjerne foredrag eller kurs om temaet.
Konsekvenser av samlivsbrudd er vårt spesialområde, men det er ikke det eneste vi kan noe om. Abonnementsavtalen kan også brukes til å dekke andre behov som oppstår, for eksempel konflikthåndtering og bearbeiding av tapskriser.

SERES følger etiske retningslinjer og har ansvarsforsikring.