Reisehåndbok på veien mot lykkelig skilt

Det finnes en mengde selvhjelpsbøker – også en del bøker som omhandler livet etter et samlivsbrudd.

Dersom du bare kommer til å lese en eneste bok, vil SERES absolutt anbefale «Gjenoppbygging – etter skilsmissen» fra Påtrykk forlag. Denne boka av Bruce Fisher og Robert Alberti ble utgitt på amerikansk allerede i 1981. Men til tross for at den er skrevet i en annen tid og på et annet sted, er den like aktuell for nyseparerte i Norge i 2016. I mellomtiden er den solgt i over en million eksemplarer, og den ble oversatt til norsk først i 2011.

Gjenoppbygging.jpg

Boka tar på en konkret og praktisk måte for seg alle de følelsesmessige stadiene fra selve bruddet til en har funnet seg selv igjen som en selvstendig og fornøyd person. Her er det ingen forsøk på enkle snarveier, men det er alltid en optimisme og en retning mot målet. Gjenoppbyggingsprosessen er beskrevet ved hjelp av nitten byggesteiner. Hvilke som er enkle å få på plass og hvilke steiner en snubler mot, varierer fra person til person. Bruk av mange og gode eksempler gjør det lett å finne mye en kjenner seg selv igjen i. En sjekkliste etter hvert kapittel sørger for at leseren må reflektere over hvor langt hun eller han er kommet i prosessen og hvilke byggesteiner som trenger større egeninnsats.

De fleste følelsene etter et samlivsbrudd vil før eller siden gå over av seg selv. Dersom du ønsker å benytte skilsmissen til å lære mer om egne adferdsmønstre, er det vel anvendt tid å lese denne boka. Les den gjerne trinn for trinn i takt med din egen gjenoppbygging, eller les den flere ganger. (Noen mener den er best ved 4. gangs gjennomlesing!) Boka inneholder mange kloke tanker, og den norske oversettelsen har greid å bevare en lettlest skrivestil. Dette er den ultimate reisehåndboka på veien mot lykkelig skilt.

God tur!