To vrange og en rett

Ved et samlivsbrudd er det mye som skal fordeles. Det gjelder eiendom, gjeld, tid med barna – og, ikke så sjelden, skyld. Avgjørelser som skal tas nå, kan få konsekvenser i lang tid. Følelsene kan være overveldende og gjøre det vanskelig å tenke klart og rasjonelt. Det er derfor lurt å rådføre seg med nøytrale tredjepersoner.

Hvis konfliktnivået er høyt og den ene eller begge parter er sikre i sin sak, kan det være fristende å ta saken inn for retten. Rettsmekling kan være temmelig krevende. Ved domsavgjørelser vinner som oftest den ene alt og den andre taper alt. Det er sjelden et godt grunnlag for en samarbeidsrelasjon i fortsettelsen.

Advokat Harald Krogstad som har vært borti i mange barnefordelingssaker gjennom sitt mer enn 30-årige virke, har observert at far som oftest kjemper for å få rett, mens mor kjemper for kontroll over situasjonen. Et betimelig spørsmål til mannen i konflikten blir da: «Vil du ha samvær med barna eller vil du ha rett?» Hvis kontakten med barna er fars egentlige ønske, så kan han la mor få beholde kontrollen. Det kan for eksempel innebære å ikke slurve med å holde avtaler – hvilket gjør det tryggere og mer forutsigbart for barna også.

Nå er det dessverre ofte at barnefordelingssaker ikke handler om barn. Når et samlivsbrudd har fått utvikle seg til en åpen konflikt, kan foreldrene bruke barna som et middel i kampen om rett og kontroll. Av alle de ting som kan være utfordrende for barn ved et brudd, er nok dette sannsynligvis det verste.

Jussen er laget for å finne rettferdige løsninger, og mye er regulert i lovgivningen. Advokater kan brukes som fredsmeklere heller enn som et middel i våpenopprustingen. Advokatmekling er et meget godt alternativ til rettsak, men er dessverre altfor lite kjent. Istedenfor at de to ex-partnerne har hver sin advokat som trekker i hver sin retning, kan ex-paret søke hjelp hos en felles advokat som har som interesse å finne en mest mulig samlende og rettferdig løsning for alle. Denne advokaten er forpliktet til å si fra dersom en av partene lider rettstap, det vil si at ingen av partene skal komme dårligere ut enn de ville ha gjort i en eventuell rettsak. Ved advokatmekling vil man mye raskere - og dermed også billigere - komme fram til en løsning som er akseptabel for begge parter.

Foto fra Pixabay.com

Foto fra Pixabay.com