Pass dine egne saker

Pass dine egne saker oppfattes vanligvis som en uvennlig avvisning. Det kan også være et godt råd. Dersom du ikke selv passer dine egne saker, hvem skal passe på dem da? Du vil sannsynligvis bli skuffet hvis du overlater til andre å passe dine saker. Foreldre passer på barnas saker. Samtidig er det meningen at barnet gradvis skal overta ansvaret for sitt eget liv. Hvis vi som voksne fortsetter å legge skylden på foreldrene våre for alt som er vanskelig, kan vi bli hengende fast i en «ulykkelig barndom» resten av livet.

Den som legger all skyld på ex-partneren sin, blir ikke lykkelig skilt. Ex-en din gjorde sikkert mange dumme ting og noe vil du kanskje kategorisere som utilgivelig. Det er ikke poenget her. En gang valgte du å bli sammen med ex-en din fordi hun eller han hadde noe som du ønsket deg eller hadde behov for. Eller kanskje du ga til ex-en din det som du selv hadde behov for? Eller du håpet at ex-en din skulle passe dine saker?

Det er et klassisk fenomen at vi tydelig ser våre medmenneskers mangler, men nekter å kjenne på våre egne problemer. Sigmund Freud kalte denne psykiske forsvarsmekanismen for projeksjoner, nemlig at vi ser våre egne feil hos andre. Jesus beskrev det utrolig presist med en lignelse i sin Bergpreken:

Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror: `La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget ? Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da først vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye.

Den amerikanske forfatteren og læremesteren Byron Katie har ganske enkelt delt verden inn i tre forretningsområder: Min business, din business og Guds business.

Min business burde være lett å forstå, men mange sliter likevel med å finne ut hvor grensene går. Det krever en viss trening å bli bevisst på hva som er mitt ansvar og hva som ikke er det.

Din business er alle dine medmenneskers anliggender som det kan være utrolig vanskelig å ikke blande seg opp i. Når jeg synes at ex-partneren min burde ha og skulle ha gjort ting annerledes, er jeg ute av min business og over i din business.

Guds business kan vi kalle alt det som er utenfor menneskers kontroll. En trenger ikke å tro på Gud for å innse at mange ting i verden er større enn menneskene. Det gjelder for eksempel været, naturkatastrofer, hvilken familie vi ble født inn i og når og hvordan vi skal dø. Det sier seg selv at vi er nødt til å tape hvis vi begynner å slåss mot virkeligheten.

Forståelsen av de tre prinsipielt forskjellige forretningsområdene gir oss et viktig verktøy, nemlig muligheten til å stoppe opp og stille oss selv spørsmålet: Hvem sin business er jeg mentalt og følelsesmessig i nå?

Du er kanskje uenig i hvordan ex-en din bruker tiden sin sammen med barna. Hvem sin business er du i da? Har ex-en din spurt deg om råd? Kanskje du kan bruke noen av rådene dine i ditt eget liv? I tillegg kommer det faktum at når du er mentalt og følelsesmessig langt over i din ex-partners business, da er det ingen hjemme hos deg selv. Det er ikke overraskende om du føler deg ensom og alene når ikke en gang du selv er hos deg.

Pass dine egne saker er ingen oppfordring til ansvarsfraskrivelse – snarere tvert imot. Om du passer godt på dine egne saker og lever i forhold til hva som gjør deg lykkelig, blir verden bedre for dem rundt deg også. Dersom du tror at du vet bedre enn andre hva som er best for dem eller blander deg opp i Guds anliggender, vil du ganske sikkert slite deg ut. Bruk kreftene på det som du kan gjøre noe med, nemlig å endre dine egne holdninger og handlinger.

 

Pass dine egne saker!

Pass dine egne saker!