Alt beror på perspektivet

Et øyeblikk, en evighet? Beror på perspektivet
Et lysglimt av en tanke kan snu opp ned på livet
— Anne Grete Preus

Av en eller annen grunn er det vanskeligere å få øye på det vi har enn på det vi har mistet.  Et samlivsbrudd er for mange en tapskrise. Plutselig er ens eget tap av partneren og parforholdet alt en er i stand til å se. Krisen fyller hele synsfeltet, og mange opplever seg betydningsløse og ribbet for ressurser.

Når det første sjokket har gitt seg, kan det være greit å bli minnet på at man ikke er alene i verden. Vi er betydningsfulle som foreldre, som familiemedlemmer, som venner, som samfunnsborgere og som arbeidstakere. Vår verdi er ikke bare avhengig av om vi blir elsket av «den ene». Vår verdi bestemmes også av hva vi gir til dem rundt oss.

Det er helt forståelig og normalt å gå ned for telling dersom du blir forlatt eller blir nødt til å forlate den ene som du hadde planlagt å leve hele livet sammen med. Men det er ingen grunn til å bli liggende der nede. Hev blikket og prøv å se lenger enn deg selv. Det er mange der ute som gjerne vil støtte deg hvis du gir dem anledning. Arbeidsplassen din kan kanskje tilrettelegges slik at du i en periode kan gjøre oppgaver som ikke krever like mye konsentrasjon som vanlig?

Det er mye skam knyttet til samlivsbrudd. Ikke så mye moralsk skam som i gamle dager, men skam over å ikke ha fått til et såkalt vellykket liv. Istedenfor å bli liggende i senga med vanskelige tanker, kan du langsomt gjenopprette verdigheten og hente tilbake energien ved å delta på jobben etter beste evne. Istedenfor å fokusere på det du har mistet og på det du ikke lenger får, kan du rette fokuset mot det du har og det du fortsatt kan gi!

En god samtalepartner kan hjelpe deg å se situasjonen din litt utenfra og ovenfra. Da ser du ikke lenger bare deg selv, men også alle ressursene du har tilgjengelig rundt deg. Alt beror på perspektivet.

Se også oppslag på NRK.no

Foto fra Pixabay.com

Foto fra Pixabay.com