Should I go or should I stay?

Mange kjenner seg igjen i det fortvilte spørsmålet til The Clash. Og bandet utdyper dilemmaet:

If I go, there will be trouble
And if I stay it will be double

Par som sliter i forholdet, kan i prinsippet gå tre ulike veier.
i)      Å fortsette som det er
ii)     Å ta ut separasjon
iii)    Å arbeide seriøst med seg selv og parforholdet

To personer må være enige for å kunne gifte seg. Det er nok at én vil skille seg. Det er likevel ikke så enkelt for den som vil ut, hvis han eller hun blir sittende med hele ansvaret for skilsmissen fordi den andre ønsker å fortsette som det er. Hensynet til barna, bekymring for økonomien, felles venner og familie kan også veie tungt.

Begge ektefellene kan være misfornøyde i forholdet, men ofte er de på ulike steder i prosessen. Den ene tenker kanskje at det vil ordne seg når ungene blir større eller når økonomien blir litt bedre. Den andre ser ingen muligheter for endring og er i ferd med å bruke opp tålmodigheten.

Bill Doherty er professor i Family Social Science ved University of Minnesota. Han kaller disse parene Mixed Agenda Couples hvor den ene partneren lener seg innover og den andre partneren lener seg ut av ekteskapet. For disse parene er det små sjanser for å lykkes i familieterapi. Hva kan terapeuten bidra med hvis bare den ene parten er motivert for å gjøre endringer?

Er du del av et par som har en blandet agenda? Løsningen er å få hjelp til å avklare hvilken av de tre veiene ovenfor som er din vei. Først må alternativene være skikkelig belyst og du må vite hvilken vei partneren din er villig til å gå. Da blir det mulig å velge med større klarhet og med større tillit til at valget er rett for deg.

Should I go or should I stay?

Foto fra Pixabay.com