Hvis jeg ikke var redd

Det er mange ting å være redd for. Redd for hva andre skal synes om meg. Redd for å bli avvist. Redd for å mislykkes. Kanskje til og med redd for å lykkes.

Frykten er et hjelpemiddel for å unngå farer. Men frykten kan også være et hinder for å gjøre det du ønsker og det som kjennes rett ut for deg.

Dersom du står midt i et samlivsbrudd, er det mye som ser skremmende ut. Når frykten tar overhånd, blir det ofte vanskelig å tenke klart og du kan bli helt handlingslammet. Da kan det være forløsende å puste dypt og rolig noen ganger og stille seg selv følgende enkle spørsmål:

«Hva ville jeg ha gjort dersom jeg ikke hadde vært redd?»

Utfordringene forsvinner selvfølgelig ikke. Frykten og bekymringene er kanskje fortsatt med deg. Det er fortsatt mange viktige ting du må ta tak i. Det viktigste er likevel at du får klarhet i hva du ønsker deg.

Du kan gjøre samlivsbruddet til et vendepunkt for livet ditt.

Hvilke endringer vil du gjøre hos deg selv (- når du endelig har gitt opp å endre på partneren din…)?

Hvilke valg vil du ta? Hvilke drømmer vil du følge?

Hva ville du ha gjort dersom du ikke hadde vært redd?

Foto fra Pixabay.com