Jeg har lang erfaring i å lede og veilede mennesker bl.a. som mellomleder i en forsknings- og forvaltningsvirksomhet, som veileder for studenter fram til mastergrad og doktorgrad og som troppsjef i Forsvaret. 

Siden 2003 har jeg utdannet meg til familieveileder ved Institutt for konstellasjoner (nå Institutt for Systemoppstilling) og ved Hellingerinstituttet i Oslo (nå Institutt for Traumearbeid). Jeg er sertifisert som fasilitator for familiekonstellasjoner av EURASYS (Europäische Akademie für Systemaustellungen) i 2009. Har tidligere hatt gleden av å holde kurs i familiekonstellasjoner sammen med Ole Edvard Brende i en fireårsperiode .

   
Seksten små assistenter

Jeg ser alltid på individet i en større sammenheng og bruker fortrinnsvis metoder og filosofi fra familie- og organisasjonskonstellasjoner og systemisk forståelse. Jeg støtter meg også på generell psykologi, C.G. Jung, Bert Hellinger, Byron Katie, meditasjons- og pusteteknikker samt mine egne livserfaringer gjennom 50 år. Når jeg jobber, har jeg alltid med meg «mine 16 små assistenter». Det er enkle trefigurer som kan representere familie, kolleger eller særskilte utfordringer, og som hjelper oss å få et overblikk over hvordan vi påvirkes av, og selv påvirker, våre medmennesker.